Prosessikuvaukset kaikkien saataville ja ajantasaisena

Organisaatiossa halutaan kuvata prosessit, jotta läpinäkyvyys lisääntyisi. Lisäksi tavoitteena on poistaa hukkaa ja pullonkaulat sekä määrittää prosesseille vastuuhenkilöt sekä mittarit kehittämistä varten.

Kuvaa prosessit mallipohjien avulla.

Prosessikuvauksien toteuttaminen helpottuu, kun käytät valmiita mallipohjia mitkä mahdollistavat kuvauksien jatkokehityksen pohjien kautta. Prosessikuvaukset auttavat organisaatiota tunnistamaan hukan, pullonkaulat sekä miettimään turhia välivaiheita eri prosesseissa. Prosessikuvaukset ovat ensimmäinen vaihe prosessien kehittämisessä, mutta myös toiminnan yhtenäistämisessä.

feature image

Kokeile maksutta!

Aloita käyttäminen jo tänään! Kokeile maksutta ensimmäinen kuukausi ja sen jälkeen hinta per käyttäjä on 13,5€/kk. Ohjelman nopean käytön aloituksen mahdollistaa ohjelmassa olevat valmiit mallipohjat sekä ohjevideot mitkä helpottavat käyttöä ja tuovat parhaat käytännöt käyttöösi.