Miten prosessikuvaukset  kannattaa toteuttaa Registan avulla?

Voit kuvata liiketoimintaprosessit monella eri tavalla. Prosessikuvauksien toteuttamisessa on kuitenkin muutama lähtökohta mitä kannattaa noudattaa, jotta toteutus on sujuvaa ja saat koko organisaation mukaan toteutukseen. Haluatko tietää miten kokonaisuus kannattaa tehdä? Kokosimme vinkin oppaaseen, jonka voit ladata painikkeesta.

Tunnistan meidän prosessit.

...mutta mistä lähden liikkeelle?

Yrityksen on tärkeä määrittää toimintamallit eli prosessit millä tavalla eri toiminnot toteutetaan. Tämä aloitetaan yrityksissä usein määrittämällä ja kuvaamalla nykyiset ydinprosessit ja etenemällä siitä aina eteenpäin prosesseissa alemmalle tasolle. Viimeisenä tasona toimivat prosesseihin yhteydessä olevat työohjeet.

Prosessikuvauksen yhteydessä nousee usein esille selkeitä kehittämiskohteita mitkä voivat olla esimerkiksi organisaatiossa tapahtuvaa turhaa asioiden siirtämistä paikasta toiseen. Näiden havaintojen tekeminen ja ratkaisujen kautta toiminnan selkeyttäminen poistavat yrityksistä hukkaa.

feature image

Mittareilla näkyvyyttä tekemiseen

...ja apua prosessien kehittämiseen.

Prosesseille määritettävät oikeat mittarit antavat apua yrityksen päätöksentekoon. Mittareista saatavat tiedot auttavat esimerkiksi löytämään pullokaulat ja ymmärtämään mitkä prosessit vaativat uudelleen järjestelyä. Näiden avulla yrityksen tehokkuutta saadaan nostettua, mutta myös yleisesti työtä järkevöitettyä. Suoraan järjestelmästä saatavan tiedon avulla tietoa ei tarvitse käsitellä uudelleen vaan se saadaan reaaliajassa käyttöön.