Miten Regista voi auttaa onnistuneen perehdytysprosessin toteutuksessa?

Perehdyttäminen ei ole vain uuden työntekijän aloituspäivän suunnitelmallinen läpivienti. Se sisältää myös toimenpiteet ennen varsinaista aloituspäivää ja perehdytyksen tarkemmin työtehtävään liittyen. Tämän lisäksi on tärkeä miettiä, millä mittareilla koko perehdytysprosessia voidaan arvioida, jotta kehittämistoimenpiteet osataan suunnata oikein.

Onnistuuko uuden työntekijän perehdytys sattumalta vai määrittääkö yrityskulttuuri, miten organisoitu perehdytyksen prosessi toteutuu? Onnistumisen mahdollisuutta voi lisätä suunnittelemalla yhdenmukaisen prosessin ja kiinnittämällä erityistä huomiota tehtäväkohtaiseen perehdytykseen.

Lemonsoftin prosessikuvaukseen ja työohjeistuksiin keskittyvä Regista-ohjelma auttaa luomaan toimivan perehdytyksen mallin, joka on koko organisaation käytössä reaaliaikaisesti.

Työohje
Työohjeet tarkentavat perehdytysprosessin sisältöä

Miten Regista auttaa perehdytysprosessissa?
-Kuvatut prosessit antavat kokonaiskuvan ja yhdenmukaistavat perehdytystä
-Työohjeet tarkentavat toimintatapoja eri vaiheissa
-Ohjelmassa oleva perehdytyksen prosessikuvaus antaa valmiin mallin organisaatiolle
-Perehdytyksen toimivuutta analysoidaan mittareiden avulla
-Prosessin kehittäminen on mahdollista analyysin pohjalta

Kiinnostuitko? Lataa opas prosessikuvauksien toteutukseen alla olevasta linkistä.